Стратешка документа


ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ OПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2022-2024
 ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА И ТЕМАТСКИХ РАДНИХ ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ
СПИСАК СЛУЖБЕНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН 09.02.2021.
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 22.12.2020.
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 20.12.2019
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 19.02.2020.
ПРАВИЛНИК о безбедности информационо – комуникационог система општине Темерин
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 27.12.2018.
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 31.01.2019.
ПОСЛОВНИК СО
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2021
ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАКП) ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ТЕМЕРИН
ПРАВИЛНИК O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 19.05.2017
ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2017-2020. године
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2016-2020. ГОДИНЕ
Стратегија развоја културе општине Темерин 2015-2020.
ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БЕЗ НАКНАДЕ У ЗОНИ “ИЛАНЏА” У ТЕМЕРИНУ КОМПАНИЈИ “MAMMINGER KONSERVEN – SRB d.o.o. NOVI SAD”
Закључак Општинског већа општине Темерин
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке – пречишћен текст
П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Стратешки план развоја општине Темерин
Нацрт Локалног акционог плана за младе општине Темерин
Стратегија развоја социјалне заштите општине Темерин


Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин