Поља обележена звездицом су обавезна

ОБАВЕШТЕЊЕ - ОДЛУКА О НАСТАВКУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОМАЋИНСТВА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРАNYILVÁNOS FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ SZUBVENCIÓK ODAÍTÉLÉSÉRE ENERGETIKAI UTALVÁNYOK FORMÁJÁBAN
ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ  НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА БРОЈ
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА „ПАН ХРВЕСТ“ДОО
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин