План Развоја Општине Темерин 2022-2030

Одлука о усвајању плана развоја општине темерин за период од 2022-2030. године
1. План развоја нацрт
2.-Analiza-finansijskih-kapaciteta
3. Анализа економског развоја
4. Анализа пољопривредног и руралног развоја
5. Анализа друштвеног развоја
6. Анализа заштита животне средине
7. Ex-post анализа
8. Анализа упитника задовољства грађана животом у Општини
Одлука о приступању изради плана развоја општине темерин за период 2022-2030. Године
Решење о формирању координационог тима и тематских радних група за израду плана развоја општине темерин за период 2022-2030. Год
Упитник о оцени задовољства грађанки и грађана општине темерин животом у општини темерин
Онлајн Упитник о оцени задовољства грађанки и грађана општине темерин животом у општини темерин
Састанак Радних група – План развоја Општине Темерин 2022-2030. године
1. План развоја општине Темерин
1. Temerin község fejlesztési terve


ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА
У прилогу су јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар,
РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ДТД РИБАРСТВО РЕШЕЊЕ - О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин