Конкуриси огласи и позиви

КОНКУРС - ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ - ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2024. ГОДИНИ
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ - ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ - ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2024. ГОДИНИ 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЕДУКАТИВНОГ ИЗЛЕТА
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2024. ГОДИНИ
ПРИЈАВА РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 2024

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2024. ГОДИНИ
ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 2024


КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2024. ГОДИНИ 
ПРИЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈЕ У КУЛТУРИ 2024


КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2024. ГОДИНИ
ПРИЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 2024

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АМАТЕРСКОГ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И ДЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2024. ГОДИНИ
ПРИЈАВА РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 2024

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ОСОБЕ СА СТАТУСОМ ИНВАЛИДА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT - ír ki ROKKANTSÁGI STÁTUSSAL RENDELKEZŐ SZEMÉLY FELVÉTELÉRE ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE A TEMERINI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBAN

ИЗЈАВА - О ПРИБАВЉАЊУ ПОДАТАКА 


РЕШЕЊЕ - О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА
ИЗВЕШТАЈ - О НЕУСПЕХУ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЕСТА ОСОБОМ СА СТАТУСОМ ИНВАЛИДА 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  ТЕМЕРИН


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА
NYILVÁNOS FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ SZUBVENCIÓK ODAÍTÉLÉSÉRE ENERGETIKAI UTALVÁNYOK FORMÁJÁBAN


ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ  НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА БРОЈ 102, НОВИ САД - ТЕМЕРИН ,СА ОБИЛАЗНИЦОМ ОКО НАСЕЉА БАЧКИ ЈАРАК И ТЕМЕРИН

КОНКУРС ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ПОДРУЧЈА АП ВОЈВОДИНЕ


ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА


ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЛУКИЈАН МУШИЦКИ
КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ''ЛУКИЈАН МУШИЦКИ'' У ТЕМЕРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ) У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И РАКИЈЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИК О Н К У Р С за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2023. годиниК О Н К У Р С за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

КОНКУРС за сркве и верске заједнице 2022
РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса 2022- евиденција и родна равноправност.odt
КОНКУРС за доделу бесплатних ауто-седишта групе 9-36кг
ФОРМУЛАР Пријава за бесплатно дечије ауто-седиште групе 9-36кг
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину
ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСИН ГРАЂАНИН и признања за ТЕМЕРИН за 2022.годину – мађарски
ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника на радно место – Послови економског развоја
ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места – Послови у области канцеларијског пословања и послови преводиоца
јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавањ
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години
УПИТНИК за суфинансирање програма удружења грађана у 2022. години
ЈАВНИ КОНКУРС суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање манифестација удружења грађана y 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности удружења у области културе у 2022. години
УПИТНИК zа суфинансирање аматерског културно – уметничког стваралаштва i делатности удружења грађана у области културе у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
УПИТНИК За суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Темерин у 2022. години
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисањаx
Образац 2 – Наративни и финансијски извештајx
Образац 2 – Финансијски извештај о реализацији пројекта
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – СА ОБРАСЦИМА
План јавних набавки

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 01.04.2022.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 01.04.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 07.02.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 04.03.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – 08.02.2021.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 12.05.2021.
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 02.06.2021.x
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 18.06.2021.x
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 19.08.2021
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 05.10.2021
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА (2020)
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА (2021)
Одлука о усклађивању Плана ЈН Општинске управе Темерин 01.07.2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин – усклађивање
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 21.10.2020.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОУ Темерин 3 – 05.11.2020.


 ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН  Данас је у Темерину одржана конститутивна седница Скупштине општине Темерин на којој су
Третмани против одраслих комараца  Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација” АД Нови Сад, дана 06. јула 2024.године вршити третман сузбијања
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025. ГОДИНУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ДЕЦИ КОЈА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД OСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин