Општинска Изборна Комисија

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА КАНДИДАТИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

УКУПАН ИЗВЕШТАЈ О  РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СО ТЕМЕРИН

ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО1
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО2
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО3
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО4
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО5
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО6
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО7
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО8
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО9
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО10
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО11
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО12
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО13
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО14
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО15
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО16
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО17
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО18
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО19
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО20
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО21
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО22
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО23
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО24
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО25
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО26
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО27
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО28
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО29
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО30
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЛО31

ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС11
ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС12
ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС16
ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС17
ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС26
ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС27
ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС29
ЗАПИСНИК О РАДУ ПОСМАТРАЧА ПОС31

ИНФОРМАЦИЈА О КОНТАКТУ И ЛИЦУ ЗА ПРИЈАВУ БИРАЧА КОЈИ ЋЕ ДА ГЛАСАЈУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
ИНФОРМАЦИЈА О МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА

ОДЛУКА О КОНАЧНОМ БРОЈУ БИРАЧА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН,РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУНИ 2024. ГОДИНЕ


РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА-БМ 19
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА-БМ 20

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 3
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 21
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 31

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 26

ИНФОРМАЦИЈА О МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ШТАМПАЊА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СО ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАБАВЦИ ПАПИРА И СИГУРНОСНИХ ЗАТВОРНИЦА , ЊИХОВОЈ БОЈИ И БОЈИ ВРЕЋА
ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА
ОДЛУКА О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ПОСМАТРАЧЕ
ОДЛУКА О ОБРАСЦУ ЗАПИСНИКА О ПОСМАТРАЧИМА
ОДЛУКА О ОБРАСЦУ ПОТВРДЕ О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
ОДЛУКА О САДРЖАЈУ И ИЗГЛЕДУ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА

ОВЛАШЋЕЊЕ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА

ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА
ВЕЖБАНКА ЗА ЛОГИЧКО РАЧУНСКУ КОНТРОЛУ
ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ И ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 1
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 3
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 11
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 19
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 21
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 23
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ 31

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 1
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 3
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 11
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 19
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 21
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 23
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 31

ОДЛУКА О БРОЈУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ ШТАМПА
ОДЛУКА О УКУПНОМ БРОЈУ БИРАЧА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА
ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД И ДРУГИХ ТРОШКОВА ОИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЗАКУПА ПРОСТОРА ЗА БИРАЧКА МЕСТА
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИСУСТВУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗАПИСНИКА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БИРАЧА НА ИНФОРМАЦИЈУ
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА И СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА
ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА
ОДЛУКА О НАБАВЦИ ИЗБОРНОГ ПАПИРА И СИГУРНОСНИХ ЗАТВОРНИЦА, ЊИХОВОЈ БОЈИ И БОЈИ ВРЕЋА
ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА И ОБЈАВЉИВАЊА УКУПНОГ БР. БИРАЧА ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИР. МЕСТА
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА
ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМ. ЧЛАНА ПО СИЛИ ЗАКОНА И ИМЕНОВАЊУ ЗАМ. ЧЛАНА ОИК У СТАЛНОМ САСТАВУ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПРЕДЛАГ. ПРЕДСЕДНИКА,ЧЛАНОВА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА БО У СТАЛ.САСТ.

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА НАШ ТЕМЕРИН - РОБЕРТ КАРАН - КОАЛИЦИЈА СНАГА
ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА НАШ ТЕМЕРИН - РОБЕРТ КАРАН - КОАЛИЦИЈА СНАГА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМ. ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН У ПРОШ. САСТАВУ-ЗА НАШ ТЕМЕРИН - РОБЕРТ КАРАН - КОАЛИЦИЈА СНАГА
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА НАШ ТЕМЕРИН - РОБЕРТ КАРАН - КОАЛИЦИЈА СНАГА

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА  ИЗБОРНА ЛИСТА  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ТЕМЕРИН СУТРА
ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА ИЗБОРНА ЛИСТА - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ДР БАЛИНТ ПАСТОР
ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА ИЗБОРНА ЛИСТА УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЗА ТЕМЕРИН - ДР ТАЊА РАДОВАНОВИЋ
ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА ИЗБОРНА ЛИСТА ЗА НАШ ТЕМЕРИН - РОБЕРТ КАРАН - КОАЛИЦИЈА СНАГА

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ РАСПИСАНЕ ЗА 02. ЈУНИ 2024. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА - ПОСМАТРАЧИ

ПРИЈАВА ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА - ОБРАЗАЦ
ПРИЈАВА ЗА СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА - ОБРАЗАЦ

СПИСАК ПРЕДСТАВНИКА ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА - ОБРАЗАЦ
СПИСАК ПРЕДСТАВНИКА СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА - ОБРАЗАЦ

ИЗБОРНА ЛИСТА УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЗА ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМ. ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН У ПРОШ. САСТАВУ- УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЗА ТЕМЕРИН - ДР ТАЊА РАДОВАНОВИЋ
РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА ЗА ТЕМЕРИН - ДР ТАЊА РАДОВАНОВИЋ

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

ИЗБОРНА ЛИСТА СВМ - ДР БАЛИНТ ПАСТОР
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМ. ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН У ПРОШ. САСТАВУ - СВМ - ДР БАЛИНТ ПАСТОР
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СВМ - ДР БАЛИНТ ПАСТОР
РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ СВМ - ДР БАЛИНТ ПАСТОР

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМ. ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН У ПРОШ. САСТАВУ - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ТЕМЕРИН СУТРА
ИЗБОРНА ЛИСТА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ТЕМЕРИН СУТРА
РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ТЕМЕРИН СУТРА

ОБРАЗАЦ ОИКТЕМ - 1 ИЗБОРНА ЛИСТА
ОБРАЗАЦ ОИКТЕМ - 2 САГЛАСНОСТ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКА
ОБРАЗАЦ ОИКТЕМ - 3 ИЗЈАВА БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБ.ЛИСТУ
ОБРАЗАЦ ОИКТЕМ - 4 СПИСАК БИРАЦА КОЈИ ПОДРЗАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗАПИСНИК СА 2. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 3. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 4. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 5. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 6. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 7. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 8. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 9. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 10. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 11. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 12. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 13. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 14. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 16. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 17. СЕДНИЦЕ
ЗАПИСНИК СА 18. СЕДНИЦЕ
ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕП. ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН
ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК ТЕМЕРИН

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
УВЕРЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА БРОЈ 013-1-32-2023-01 ОД 08.12.2023. - ДЈБ
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - ДВЕРИ - ЗАВЕТНИЦИ

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - 2
ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - 2


РЕШЕЊЕ - О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - РЕПУБЛИКА
РЕШЕЊЕ - О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА - РЕПУБЛИКА

РЕШЕЊЕ - О УТВРЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПОКРАЈИНА
РЕШЕЊЕ - О УТВРЂИВАЊУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА - ПАРЛАМЕНТ

РЕШЕЊЕ - О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНУ АПВ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ЗАХТЕВ - ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ - ПОКРАЈИНА
РЕШЕЊЕ - О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ - ПОКРАЈИНА
ЗАХТЕВ - ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОАЛИЦИЈА СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ - ПАРЛАМЕНТ


РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА - ПОКРАЈИНА - БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА - ПОКРАЈИНА -  БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА - ПАРЛАМЕНТАРНИ - БМ 22


ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 2
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 7
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 14
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 17
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 23
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 24
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 25
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 27
ЗАПИСНИК О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА - БМ 31


ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 1
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 2
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 3
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 4
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 5
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 6
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 7
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 8
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 9
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 10
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 11
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 12
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 13
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 14
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 15
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 16
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 17
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 18
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 19
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 20
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 21
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 22
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 23
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 24
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 25
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 26
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 27
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 28
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 29
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 30
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - БМ 31ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 1
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 2
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 3
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 4
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 5
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 6
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 7
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 8
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 9
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 10
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 11
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 12

ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 13
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 14
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 15
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 16
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 17
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 18
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 19
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 20
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 21
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 22
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 23
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 24
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 25
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 26
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 27
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 28
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 29
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 30
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА - БМ 31ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН


ОБАВЕШТЕЊЕ


РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 31


РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ- БМ 22

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ТЕМЕРИН
РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - ДЈБ,СДС
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

ДА СЕ СТРУКА ПИТА - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ДЈБ,СДС - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ


ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОБУКА ЛИЦА КОЈА СУ  ИМЕНОВАНА ЗА ЧЛАНОВЕ БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ 
ПРИРУЦНИК ЗА РАД БИРАЦКИХ ОДБОРА 2023
ВЕЖБЕ ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКУ КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ РЕЗУЛТАТА УНЕТИХ У КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР И ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 1
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 3
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 11
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 19
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 21
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 23
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ 31


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 1
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 2
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 3
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 4
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 5
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 6
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 7
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 8
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 9
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 10
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 11
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 12
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 13
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 14
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 15
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 16
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 17
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 18
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 19
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 20
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 21
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 22
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 23
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 24
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 25
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 26
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 27
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 28
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 29
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 30
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ- БМ 31


РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН -СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА

СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

ВОЈВОЂАНИ - РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СНС

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СВМ

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СРС

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - СПС

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПОСТАЈУ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН - НАДА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

ДАТУМ 22.11.2023

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ДАТУМ 14.11.2023


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
ДАТУМ 10.11.2023

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПСТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПСТИНЕ ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

ОДЛУКА О ПРЕСТАНСКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин