Потврђени урбанистички пројекти


ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ВОДЕ У ТЕМЕРИНУ - НА ПОДРУЧЈУ ВОДОЗАХВАТА "СТАРО ЂУРЂЕВО" ТЕМЕРИН
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МСЕ - "E SUN SOLUTION DOO"
ИЗГРАДЊА СИЛОСА 2x3x1600т У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА “PETEFI” ТЕМЕРИН - СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПОСТОЈЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ “GOBEM”
ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНОСКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА - "MB PRINT" d.o.o.
ИЗГРАДЊА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ - "ALEKSANDRIJA GRADNJA" d.o.o.
СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА - ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА (П) У ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ - ОБЈЕКАТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА - "KUPREŠČANIN" d.o.o.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА ПЕРИОНИЦЕ ЗА АУТОМОБИЛЕ - OZZ ŽUNJI-SILAK
ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА У ОБЈЕКТЕ СТАНИЦЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ИНФРАСТРУКТУРЕ - "SCAN-METALS" d.o.o.
УРБАНИСТИчКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈА - ĈELIK DOO
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ - Boško Anđelić
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ТОВНИХ ПИЛИЋА - ФАЗНА ИЗГРАДЊА - VUČKOVIĆ MILOŠ I VUČKOVIĆ NATAŠA
УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЗА МАШИНСКУ ОБРАДУ МЕТАЛА “TEHNO"
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У СЕРВИС ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА - Ostoja Vujić
ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТЕМЕРИН - ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТЕМЕРИН
УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
ЗАНАТСКА ПЕКАРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА - Д.О.О. ''Зорић"
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана  63.  став 2 Закона о
Третмани против ларви комараца  Обавештавамо Вас да ће новосадска “Циклонизација” дана 11.06.2024.године вршити ларвицидни третман
ОБАВЕШТЕЊЕ - УЧЕСНИЦИМА ЖЕТВЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА У 2024. ГОДИНИ
Обавештавамо Вас да ће “Циклонизација” АД Нови Сад, дана 03.06.2024.године вршити биолошки ларвицидни третман сузбијања ларви комараца са земље на
Обавештење Обавештавамо грађане да ће “Циклонизација” АД Нови Сад дана 29.05.2024. године, вршити снимање и мапирање изворишта комараца на
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин