Локална Пореска Администрација


МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ФЕБРУАР 2023. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА  ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД МАЈ 2022. ГОДИНЕ
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ
ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ-ЈУН 2022. ГОДИНЕ
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2022. ГОДИНЕ
ТРОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2022. ГОДИНЕ
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јануар 2022. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за новембар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за септембар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за август 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јул 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јун 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за април 2021. годину инспекције из изворне надлежности Општине Темерин
Извештај о раду пореског инспектора за правна лица за 2020.годину
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за март 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за фебруар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за јануар 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА за (јануар-јун) 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за 2021. годину инспекција из изворне надлежности Општине Темерин
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА О ПРИВРЕМЕНОМ УКИДАЊУ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ 16.04.2020.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА ПРАВНОМ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
УПУТСТВО О РАДУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
ОДЛУКA О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДЛУКA О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ПЕРИОД 2018-2021. ГОДИНЕ.doc
ОДЛУКA О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза на рате.doc
ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ.doc
ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2016. годину
ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2015 годину
О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА одговарајућих непокретности за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014 годину
О Д Л У К A О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
СПИСАК ЗОНА И УЛИЦА ПО ОДЛУЦИ О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈУН 2022. ГОДИНЕ 
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈУН 2022. ГОДИНЕ 
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 
МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 
ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОДЛУКА О ЦЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА


ПРОДУЖЕН РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ НА ПОРТАЛ ЕАГРАР И ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ Нема рока за пријављивање на еАграр Подсећамо све
РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИНОдељење за урбанизам,Стамбено-комуналне послове изаштиту
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01ДАНА: 22.03.2023.годинеТ Е М Е Р И Н На
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН -   -
ПСС „ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА“ дооТемеринска 131НОВИ САДтелефон: 021/478-0220факс: 021/6412-180Број:службеноДатум:
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин