Контакт
21235 Темерин,
Новосадска 326
Телефон : 021/843-888
Мобилин: 062/288-455
Мобилни: 064/89-31-999
Е-маил: preduzetnik@temerin.rs


ПРОДУЖЕН РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ НА ПОРТАЛ ЕАГРАР И ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ Нема рока за пријављивање на еАграр Подсећамо све
РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈОВИНЕОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСК АУПРАВА ТЕМЕРИНОдељење за урбанизам,Стамбено-комуналне послове изаштиту
РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА ТЕМЕРИНСКУПШТИНА ОПШТИНЕБРОЈ: 06-­­­­­­7/2023-01ДАНА: 22.03.2023.годинеТ Е М Е Р И Н На
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН -   -
ПСС „ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА“ дооТемеринска 131НОВИ САДтелефон: 021/478-0220факс: 021/6412-180Број:службеноДатум:
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин