Вести

НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2024 - 2027. ГОДИНЕ


naslovJedneVesti
12.02.2024

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Локалног акционог плана за децу општине Темерин (ЛАП) може се вршити од 12. 02. 2024. године до 26. 02. 2024. године, на интернет страници Општине Темерин http://www.temerin.rs/

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт ЛАП-а за децу општине Темерин у писаној форми Општинској управи општине Темерин, Радној групи за израду плана у току трајања јавног увида, закључно са 26. 02. 2024. године до 15.00 часова.


НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 2024 - 2027. ГОДИНЕ (.pdf)

Улагање у развој деце је најбоља инвестиција сваке земље и сваког града јер подстиче економски раст и елиминише екстремно сиромаштво и неједнакост. Имајући у виду колико је стратешка политика према деци важна за будућност, Општина Темерин је приступила изради ЛАП-а за децу за период 2024 - 2027. године.Локални акциони план за децу има за циљ унапређење развоја деце на подручју општине и стварање стимулативнијег амбијента за њихов квалитетнији живот и одрастање.Локални акциони план  за децу је први локални стратешки документ у чијем фокусу је дете и представља инструмент за остваривање права детета и унапређење положаја деце на подручју општине Темерин. Иницирањем, израдом и усвајањем  ЛАП-а за децу, локална заједница показује спремност да ради на стварању окружења по мери детета. Ово је документ којим се одређује, спроводи и прати локална стратешка политика за децу заснована на националним политикама, пре свега принципима Националног плана акције за децу Владе Републике Србије.Основна сврха ЛАП-а за децу је да постави и дефинише правце деловања Општине Темерин и неопходну сарадњу релевантних носилаца активности ради унапређења положаја деце, да дефинише очекиване резултате као и индикаторе и механизме за евалуацију реализованих активности за наредне године, што ће допринети побољшању положаја и квалитета живота деце на подручју општине Темерин.
ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Поновљени јавни увид Плана детаљне регулације реконструкције и изградње државног пута IIа реда број 102, Нови Сад-Темерин са обилазницом око насеља
Расписује се јавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин за
НАЈАВА ТРЕТМАНА ПРОТИВ КРПЕЉА ЛОКАЦИЈЕ ТЕМЕРИН
Јавни позив за унапређење руралног туризма Министарства за туризам и омладину Републике СрбијеВише информација можете пронаћи на следећем
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин