Вести

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2024. ГОДИНУ...

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ÉRTESÍTJÜK A TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ EGYETEMISTÁKATЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА - KÉRELEM AZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ...

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ...

ЗАПИСНИК СА ПРЕЛЕДАЊА ПРИСТИГЛИХ УПИТНИКА ...
ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА
ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ  НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА БРОЈ
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА „ПАН ХРВЕСТ“ДОО
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИНKÖZSZEMLÉRE TESZI AZ EGYSÉGES
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин