Вести

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката ...

Захтев за понудумолимо вас да нам доставите понуду од 12. до 20. јануара за појединачне цене наведених прегледа како би радници Општинске управе Темерин могли сами да формирају пакете за систематски преглед у складу са својим потребама и у висини ...

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНAОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за буџет финансије и трезорБрој: 40-288/2022-05Дана: 21.11.2022. годинеТ Е М Е Р И Н У складу са чланом 11. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС, бр. 129/2007, ...

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годинуОбавештавамо све грађане, као и стручну јавност да је општина Темерин приступила изради Нацрта одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину са пројекцијом до ...

Дана 13.11.2014. године са почетком у 11 часова, на Информативном центру Парка природе „Јегричка“, који се налази на територији општине Темерин, одржан је састанак Савета корисника поменутог заштићеног подручја.Састанку су поред представника општине ...ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА
ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ  НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА БРОЈ
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА „ПАН ХРВЕСТ“ДОО
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИНKÖZSZEMLÉRE TESZI AZ EGYSÉGES
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин