Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ - захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Доградње објекта станице за снабдевање горивом ...

ОДЛУКА О ПРЕКИДУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОМАЋИНСТВА ...


УКЉУЧИТЕ СЕ У ИЗРАДУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2024. ГОДИНУ ...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ ...ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА
ОБАВЕШТЕЊЕ - ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ  НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIа РЕДА БРОЈ
РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА „ПАН ХРВЕСТ“ДОО
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИНKÖZSZEMLÉRE TESZI AZ EGYSÉGES
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин