Вести

Република Србија - АП ВојводинаОпштинска управа Темерин Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне пословеи заштиту животне средине Број: 501-67/2022-04Дана:10.01.2023. године Т е м е р и н Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне ...

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката ...

Захтев за понудумолимо вас да нам доставите понуду од 12. до 20. јануара за појединачне цене наведених прегледа како би радници Општинске управе Темерин могли сами да формирају пакете за систематски преглед у складу са својим потребама и у висини ...

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНAОПШТИНА ТЕМЕРИНОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за буџет финансије и трезорБрој: 40-288/2022-05Дана: 21.11.2022. годинеТ Е М Е Р И Н У складу са чланом 11. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС, бр. 129/2007, ...

Јавна расправа о Нацрту одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годинуОбавештавамо све грађане, као и стручну јавност да је општина Темерин приступила изради Нацрта одлуке о буџету општине Темерин за 2023. годину са пројекцијом до ...ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум:

 ФОРМИРАНА ВЛАСТ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН  Данас је у Темерину одржана конститутивна седница Скупштине општине Темерин на којој су
Третмани против одраслих комараца  Обавештавамо Вас да ће "Циклонизација” АД Нови Сад, дана 06. јула 2024.године вршити третман сузбијања
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025. ГОДИНУ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2025.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ДЕЦИ КОЈА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД OСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
predsednika

МЛАДЕН ЗЕЦ

председник општине Темерин