Председник општине

МЛАДЕН ЗЕЦ

МЛАДЕН ЗЕЦ

Председник општине

Рођен 14.05.1988. године у Новом Саду. Основну школу је завршио у Бачком Јарку 2003. године а Средњу економску-трговинску школу у Бечеју 2007. године. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици 2014. године на смеру финансије, банкарство и осигурање.
Стручну праксу је обављао у Центру за социјални рад Општине Темерин од 2015. до 2016. године. Дописник дневног листа „Дневник“.
Служи се енглеским језиком.

0 km2, Површина
0 Густина
0 Становништво
0 Ндм. висина

Heading